Posvätnú geometriu si môžu pozrieť susedia Galérie Čin čin ešte z výkladu


Výtvarník a pedagóg Milan Bočkay je známy svojou typickou maliarskou polohou poukazovaním na optické klamy a s upozorňovaním na hranice nášho zmyslového vnímania. Na plátne vidíte napríklad realisticky namaľované rámy obrazov s tieňmi, prípadne plochu plátna, pod ktorou tušíte predmety. Na výstave Posvätná geometria, na obrazoch z 80-tych rokov aj spred roka zámerne zobrazuje geometrické tvary a vedie tak „polemiku s dejinami umenia a osobitne s geometrickou abstrakciou", ktorá nastúpila najmä s umeleckými avantgardami a ich revolučným požiadavkami odmietnuť a nahradiť dovtedajšie umenie, napríklad Malevičov Čierny štvorec na bielom pozadí z roku 1913 odmietol figúru aj krajinu. V dejinách umenia však témy na seba nadväzujú - aj o tom môžete uvažovať a polemizovať na výstave Milana Bočkaya v bratislavskej Galérii Čin čin. Téma nadväzovania, kontinuity generačného nadväzovania aj požadovania novosti je stále aktuálna, iba niekedy má radikálnejšie prejavy. Aj dnes totiž nielen v umení stretneme hlásateľov nových začiatkov, s Milanom Bočkayom, ktorý na výstave ponúka divákovi príspevok do tejto diskusie, nahrával Rastislav Šimášek:

 

Rozhovor si môžete vypočuť na webe RTVS